ul. Pocztowa 15,
88-400 Żnin

  • Żniński Dom Kultury!

Konkurs na wianek świętojański rozstrzygnięty !

W niedzielę 21 czerwca na plaży nad Małym Jeziorem rozstrzygnięto konkurs na wianek świętojański.

Równorzędne nagrody otrzymali:

- Oliwia Walczak- 7 lat

- Justyna Walczak- 4 lata

- Julia Gólcz- 7 lat

- Mateusz i Michał Strzelewicz- 8 i 12 lat

- Marika Świtała- 5 lat 

Więcej zdjęć z obchodów Nocy Świętojańskiej do obejrzenia w galerii.

 

Regulamin plakatowania

 

Zarządzenie nr 11/2020 

Dyrektora Żnińskiego Domu Kultury w Żninie 

z dnia 10.06.2020 r. 

w sprawie ustalenia przyjmowanych formatów materiałów o charakterze wyborczym i opłat za ich umieszczenie na słupach ogłoszeniowych administrowanych przez Żniński Dom Kultury na czas kampanii wyborczej 2020 r. 

 

Zarządzenie

Cennik plakatowania (zał. nr 1 do Zarządzenia 11/2020)

Zlecenie plakatowania (zał. nr 2 do Zarządzenia 11/2020)

 

 

Zarządzenie nr 6/2020 

Dyrektora Żnińskiego Domu Kultury w Żninie 

z dnia 8.04.2020 r. 

w sprawie wytycznych dotyczących świadczenia usług reklamowych i promocyjnych na słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Żnina

poniżej treść zarządzenia:

Zarządzenie

Wykaz słupów na terenie miasta Żnina (zał. nr 1 do Zarządzenia 6/2020)

Zlecenie plakatowania (zał. nr 2 do Zarządzenia 6/2020)

Cennik plakatowania (zał. nr 3 do Zarządzenia 6/2020)

 

 

Wynajem pomieszczeń ŻDK

Salka klubowa, ludowa, świetlica:

- prezentacje, handel:                 120,00 zł/godz.

- pozostałe:                                50,00 zł/godz.

Sala widowiskowa:

                                 bez nagłośnienia      z nagłośnieniem

- prezentacje, handel:   200 zł/godz.        250 zł/godz.

- pozostałe:                 100 zł/godz.        120 zł/godz.

Wynajem sali na:

                               bez nagłośnienia       z nagłośnieniem

- spektakle teatralne*:    500 zł/godz.       700 zł/godz.

- widowiska estradowe: 1000 zł/godz.     1250 zł/godz.

*Cena za 1 spektakl

Wynajem sprzętu nagłaśniającego*:

                                    w Żninie               poza Żninem

- zestaw 2 x 700W:       500 zł/godz.      700 zł/godz.

- zestaw 2 x 1500W:     700 zł/godz.      900 zł/godz.

- zestaw 2 x 2500W:     1000 zł/godz.    1250 zł/godz.

- zestaw 2 x 3000W:     1200 zł/godz.    1450 zł/godz.

- zestaw 2 x 5000W:     1400 zł/godz.    1650 zł/godz.

*Wynajem wyłącznie z akustykiem do 8h 

 

 

Zasady wynajmu pomieszczeń ŻDK na czas kampanii wyborczej 2019

 

Zarządzenie Nr 7/2019

Dyrektora Żnińskiego Domu Kultury w Żninie

z dnia 30 sierpnia 2019

 

w sprawie wynajmu pomieszczeń Żnińskiego Domu Kultury partiom politycznym i komitetom wyborczym na czas kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych w 2019 roku

Działając na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2012r. poz.406/ oraz Statutu Żnińskiego Domu Kultury w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVII/306/2016 Rady Miejskiej w Żninie

zarządzam, co następuje:

§1

W czasie kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych w 2019 r. pomieszczenia Żnińskiego Domu Kultury na spotkania przedwyborcze wynajmowane będą wg cennika stanowiącego załącznik nr 1 do tego zarządzenia.

§2

Cena obejmuje przygotowanie sali i posprzątanie jej po spotkaniu.

§3

Zarządzenie  wchodzi w życie  z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 7/2019

Dyrektora ŻDK

z dn. 30.08.2019 r.

 

WYNAJEM POMIESZCZEŃ ŻDK

partiom politycznym i komitetom wyborczym na czas kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych w 2019 r.

salka klubowa, świetlica:

- bez nagłośnienia                 150,00 zł/godz.

- z nagłośnieniem                  200,00 zł/godz.

sala widowiskowa:

- bez nagłośnienia                 300,00zł/godz.

- z nagłośnieniem                  350,00zł/godz.

RODO i cookies