ul. Pocztowa 15,
88-400 Żnin

Regulamin plakatowania

Regulamin plakatowania

§ 1.

Plakatowanie odbywa się na podstawie umowy o użyczeniu słupów ogłoszeniowych zawartej pomiędzy Żnińskim Domem Kultury a Urzędem Miejskim w Żninie.

§ 2.

Z dniem 2.04.2001 roku rozklejanie afiszy na tablicach i słupach ogłoszeniowych, znajdujących się na terenie miasta i specjalnie oznaczonych przez ŻDK, podlega opłatom zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 3.

Samowolne rozklejanie będzie podlegało karze zgodnie z art. 63a Kodeksu wykroczeń i Dz. U. Nr 44/83 poz. 203.

§ 4.

Naklejanie klepsydr na specjalnie wyznaczonych miejscach i we własnym zakresie nie podlega opłatom.

§ 5.

Plakatowanie odbywa się dwa razy w tygodniu: we wtorki i piątki.

§ 7.

Zlecenia przyjmowane są w Żnińskim Domu Kultury w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 15.00. 

§ 8.

Jedno zlecenie obejmuje cztery dni.

 

Cennik plakatowania (opłata za jedną sztukę):


A4 (30 cm x 21 cm):      1,60 zł/szt.   2 szt. max 
A3 (30 cm x 42 cm):      2,00 zł/szt.   2 szt. max 
A2 (61 cm x 43 cm):      2,60 zł/szt.   2 szt. max 
A1 (86 cm x 60 cm):      3,40 zł/szt.   2 szt. max 
B3 (50 cm x 35 cm)       2,40 zł/szt.   2 szt. max 
B2 (50 cm x 70 cm):      3,00 zł/szt.   2 szt. max 

Większych formatów nie przyjmujemy.

RODO i cookies