ul. Pocztowa 15,
88-400 Żnin

Regulamin plakatowania

Regulamin plakatowania

 

§ 1.

Plakatowanie odbywa się na podstawie umowy o użyczeniu słupów ogłoszeniowych zawartej pomiędzy Żnińskim Domem Kultury a Urzędem Miejskim w Żninie.

§ 2.

Z dniem 2.04.2001 roku rozklejanie afiszy na tablicach i słupach ogłoszeniowych, znajdujących się na terenie miasta i specjalnie oznaczonych przez ŻDK, podlega opłatom zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 3.

Samowolne rozklejanie będzie podlegało karze zgodnie z art. 63a Kodeksu wykroczeń i Dz. U. Nr 44/83 poz. 203.

§ 4.

Naklejanie klepsydr na specjalnie wyznaczonych miejscach i we własnym zakresie nie podlega opłatom.

§ 5.

Plakatowanie odbywa się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki.

§ 7.

Zlecenia przyjmowane są w Żnińskim Domu Kultury w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 15.00. 

§ 8.

Jedno zlecenie obejmuje cztery dni.

Cennik plakatowania (opłata za jedną sztukę):


A4 (30 cm x 21 cm):      1,60 zł/szt.   2 szt. max 
A3 (30 cm x 42 cm):      2,00 zł/szt.   2 szt. max 
A2 (61 cm x 43 cm):      2,60 zł/szt.   2 szt. max 
A1 (86 cm x 60 cm):      3,40 zł/szt.   2 szt. max 
B3 (50 cm x 35 cm)       2,40 zł/szt.   2 szt. max 
B2 (50 cm x 70 cm):      3,00 zł/szt.   2 szt. max 

Większych formatów nie przyjmujemy.

 

Zasady plakatowania na czas kampanii wyborczej 2019

(dotyczy materiałów o charakterze wyborczym)

Zarządzenie Nr 4/2019

Dyrektora Żnińskiego Domu Kultury w Żninie

z dnia 7 sierpnia 2019r.

W sprawie: ustalenia przyjmowanych formatów materiałów o charakterze wyborczym i opłat za ich umieszczanie na słupach ogłoszeniowych administrowanych przez Żniński Dom Kultury na czas kampanii wyborczej 2019 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997r., nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami) 

zarządza się co następuje:  

§1

 Na czas kampanii wyborczej 2019r. przyjmowane będą tylko plakaty o treści wyborczej formatu A4, A3, A2 i B3

§2

Na słupie ogłoszeniowym może widnieć tylko 1 plakat tej samej treści.

§3

 Ustala się też opłaty wg cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia za umieszczanie materiałów o charakterze wyborczym na słupach ogłoszeniowych na terenie Żnina.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 4/2019

Dyrektora ŻDK

z dn. 7.08.2019r.

Lp.

Format

Stawka za 1 tydzień ekspozycji

1.

A4 (30 cm x 21 cm)

6,40 zł/szt.

2.

A3 (30 cm x 42 cm)

8,00 zł/szt.

3.

A2 (61 cm x 43 cm)

10,40 zł/szt.

4.

B3 (50 cm x 35 cm)

9,60 zł/szt.

RODO i cookies