ul. Pocztowa 15,
88-400 Żnin

Sekcje

Wynajem pomieszczeń ŻDK

Salka klubowa, ludowa, świetlica:

- prezentacje, handel:                 120,00 zł/godz.

- pozostałe:                                50,00 zł/godz.

Sala widowiskowa:

                                 bez nagłośnienia      z nagłośnieniem

- prezentacje, handel:   200 zł/godz.        250 zł/godz.

- pozostałe:                 100 zł/godz.        120 zł/godz.

Wynajem sali na:

                               bez nagłośnienia       z nagłośnieniem

- spektakle teatralne*:    500 zł/godz.       700 zł/godz.

- widowiska estradowe: 1000 zł/godz.     1250 zł/godz.

*Cena za 1 spektakl

Wynajem sprzętu nagłaśniającego*:

                                    w Żninie               poza Żninem

- zestaw 2 x 700W:       500 zł/godz.      700 zł/godz.

- zestaw 2 x 1500W:     700 zł/godz.      900 zł/godz.

- zestaw 2 x 2500W:     1000 zł/godz.    1250 zł/godz.

- zestaw 2 x 3000W:     1200 zł/godz.    1450 zł/godz.

- zestaw 2 x 5000W:     1400 zł/godz.    1650 zł/godz.

*Wynajem wyłącznie z akustykiem do 8h 

 

 

Zasady wynajmu pomieszczeń ŻDK na czas kampanii wyborczej 2019

 

Zarządzenie Nr 7/2019

Dyrektora Żnińskiego Domu Kultury w Żninie

z dnia 30 sierpnia 2019

 

w sprawie wynajmu pomieszczeń Żnińskiego Domu Kultury partiom politycznym i komitetom wyborczym na czas kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych w 2019 roku

Działając na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2012r. poz.406/ oraz Statutu Żnińskiego Domu Kultury w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVII/306/2016 Rady Miejskiej w Żninie

zarządzam, co następuje:

§1

W czasie kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych w 2019 r. pomieszczenia Żnińskiego Domu Kultury na spotkania przedwyborcze wynajmowane będą wg cennika stanowiącego załącznik nr 1 do tego zarządzenia.

§2

Cena obejmuje przygotowanie sali i posprzątanie jej po spotkaniu.

§3

Zarządzenie  wchodzi w życie  z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 7/2019

Dyrektora ŻDK

z dn. 30.08.2019 r.

 

WYNAJEM POMIESZCZEŃ ŻDK

partiom politycznym i komitetom wyborczym na czas kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych w 2019 r.

salka klubowa, świetlica:

- bez nagłośnienia                 150,00 zł/godz.

- z nagłośnieniem                  200,00 zł/godz.

sala widowiskowa:

- bez nagłośnienia                 300,00zł/godz.

- z nagłośnieniem                  350,00zł/godz.

RODO i cookies