ul. Pocztowa 15,
88-400 Żnin

Pracownicy

Pracownicy

Artur Krajewski Dyrektor Żnińskiego Domu Kultury
 Janusz Kuczma  Specjalista ds. administracyjno- finansowych
Ewa Fleta Specjalista ds. promocji i organizacji imprez
Krystyna Leśniewska Specjalista ds. projektów 
Patryk Cyranowski 
 Asystent ds. obsługi sprzętu audiowizualnego
Andrzej Stawarz  Specjalista ds. obsługi sprzętu audiowizualnego
Emil Pietryszyn Asystent ds. obsługi sprzętu audiowizualnego
Elżbieta Piórkowska Pracownik gospodarczy
 

 

RODO i cookies