ul. Pocztowa 15,
88-400 Żnin

Aktualności

Zapraszamy do udziału w 63. OKR !

Żniński Dom Kultury ogłasza eliminacje powiatowe 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora (Żniński Dom Kultury- do 2 marca 2018 r.)

Konkurs przeprowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

- turniej recytatorski

- turniej poezji śpiewanej

- turniej teatrów jednego aktora

- wywiedzione ze słowa

Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów:

- powiatowych- 9. 03. 2018 r., Żniński Dom Kultury, godz. 10.00

- wojewódzkich- do 29 kwietnia 2018 r.

- finałowych, które odbywają się wg kalendarza: dla turniejów: recytatorskiego i „wywiedzione ze słowa„- 6-9 czerwca 2018 r. w Ostrołęce, dla turnieju teatrów jednego aktora  - 14-16 czerwca 2018 r. w Słupsku, dla turnieju poezji śpiewanej -  6-9 czerwca 2018 r. we Włocławku.

Regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne są w sekretariacie Żnińskiego Domu Kultury 

lub do pobrania:

regulamin

oświadczenie

karta zgłoszeniowa- recytacja

karta zgłoszeniowa- poezja śpiewana

karta zgłoszeniowa- monodram

RODO i cookies