ul. Pocztowa 15,
88-400 Żnin

O nas

44. Jesień na Pałukach!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem wydarzenia „44 JESIEŃ NA PAŁUKACH”.

GAZ-SYSTEM jest spółką Skarbu Państwa odpowiedzialną za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Spółka jest odpowiedzialna za zapewnienie ciągłości oferowanych usług i bezpieczny przesył paliwa gazowego.

 W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku obecnie realizowany jest ambitny plan dywersyfikacji źródeł dostaw paliwa gazowego, co przekłada się na konieczność rozbudowy i modernizacji  infrastruktury przesyłowej. Spółka także rozważa wejście w nowy obszar funkcjonowania rynku gazu, jakim jest usługa magazynowania gazu. W tym celu w 2015 r. w miejscowości Świątkowo, gmina Janowiec Wielkopolski, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie przeprowadzono badania sejsmiczne na wysadzie solnym „Damasławek”. W sierpniu 2018 r. zostały zakończone badania odwiertowe, których celem było pobranie próbek soli do oceny przydatności złoża pod kątem budowy podziemnego kawernowego magazynu gazu.

Obecnie trwają także przygotowawcze prace projektowe i analizy: prawne, techniczne, środowiskowe, finansowe, które mają dać odpowiedź na pytania przy jakich założeniach, czasie realizacji, projekt będzie opłacalny. Po zebraniu wszystkich niezbędnych danych i analiz Spółka podejmie decyzję o budowie podziemnego magazynu gazu w Świątkowie.

GAZ-SYSTEM realizując politykę rządu w zakresie zapewnienia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju, stwarza warunki sprzyjające gospodarczemu rozwojowi regionów. Realizowane inwestycje gazowe dają nowe perspektywy rozwoju i umożliwiają podejmowanie działań  na rzecz ochrony środowiska.

GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną społecznie i realizuje inwestycje z poszanowaniem praw wszystkich interesariuszy. W ramach swej działalności
GAZ-SYSTEM prowadzi aktywnie dialog z interesariuszami oraz wspiera inicjatywy m.in. z zakresu sportu, ekologii, bezpieczeństwa, nauki oraz kultury i sztuki.

Poprzez odprowadzane podatki do samorządów lokalnych Spółka przyczynia się do rozwoju lokalnej infrastruktury, powstawania nowych miejsc pracy oraz poprawy komfortu życia społeczności lokalnych.

Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl.

 

RODO i cookies