ul. Pocztowa 15,
88-400 Żnin

O nas

44. Jesień na Pałukach

Żniński Dom Kultury zaprasza na 44. „Jesień na Pałukach”

„Jesień na Pałukach” to najstarsza i największa tego typu impreza w Polsce Północnej. Organizowane w ramach „Jesieni…” Zjazd Twórców Ludowych, Jarmark Sztuki Ludowej i Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych ściągają do Żnina od stu kilkunastu do stu kilkudziesięciu twórców, nie licząc członków zespołów ludowych.

 Program 44. Jesieni na Pałukach:

sobota, 21 września 2019 r.- Zjazd Twórców Ludowych

13.00 Wycieczka Twórców Ludowych pt. „Spacer po średniowiecznym Żninie”

17.00 Zjazd Twórców Ludowych (sala widowiskowa ŻDK)

niedziela, 22 września 2019 r. - żnińska starówka – Jarmark Sztuki Ludowej

9.00 Jarmark Sztuki Ludowej –jak co roku przewidujemy ok. 100 stoisk twórców ludowych i innych twórców regionalnych wyrobów i przedmiotów użytkowych artystycznych, oraz artystycznych i naturalnych produktów spożywczych.

10.00 Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych

Tegoroczny przegląd zakończy koncert Zespołu POLSKIE KWIATY z Gminy Chełmża

Zespół powstał w lutym 2014 r. dzięki inicjatywie i pomysłowi p. Justyny Błaszczyk - Dyrektor Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Początkowo działał w ramach warsztatów finansowanych z unijnych pieniędzy. Do zespołu należą zarówno panie jak i panowie. Zespół prowadzą państwo Teresa i Marek Pużanowscy. W ramach projektu poczyniono zakupy instrumentów muzycznych oraz stylizowane stroje. Repertuar zespołu to nie tylko piosenki ludowe, ale także przyśpiewki regionalne i pieśni folkowe.

Koncert odbędzie się na żnińskim rynku o godz. 15.00.


Szanowni Państwo,

Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem wydarzenia „44 JESIEŃ NA PAŁUKACH”.

GAZ-SYSTEM jest spółką Skarbu Państwa odpowiedzialną za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Spółka jest odpowiedzialna za zapewnienie ciągłości oferowanych usług i bezpieczny przesył paliwa gazowego.

 W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku obecnie realizowany jest ambitny plan dywersyfikacji źródeł dostaw paliwa gazowego, co przekłada się na konieczność rozbudowy i modernizacji  infrastruktury przesyłowej. Spółka także rozważa wejście w nowy obszar funkcjonowania rynku gazu, jakim jest usługa magazynowania gazu. W tym celu w 2015 r. w miejscowości Świątkowo, gmina Janowiec Wielkopolski, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie przeprowadzono badania sejsmiczne na wysadzie solnym „Damasławek”. W sierpniu 2018 r. zostały zakończone badania odwiertowe, których celem było pobranie próbek soli do oceny przydatności złoża pod kątem budowy podziemnego kawernowego magazynu gazu.

Obecnie trwają także przygotowawcze prace projektowe i analizy: prawne, techniczne, środowiskowe, finansowe, które mają dać odpowiedź na pytania przy jakich założeniach, czasie realizacji, projekt będzie opłacalny. Po zebraniu wszystkich niezbędnych danych i analiz Spółka podejmie decyzję o budowie podziemnego magazynu gazu w Świątkowie.

GAZ-SYSTEM realizując politykę rządu w zakresie zapewnienia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju, stwarza warunki sprzyjające gospodarczemu rozwojowi regionów. Realizowane inwestycje gazowe dają nowe perspektywy rozwoju i umożliwiają podejmowanie działań  na rzecz ochrony środowiska.

GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną społecznie i realizuje inwestycje z poszanowaniem praw wszystkich interesariuszy. W ramach swej działalności
GAZ-SYSTEM prowadzi aktywnie dialog z interesariuszami oraz wspiera inicjatywy m.in. z zakresu sportu, ekologii, bezpieczeństwa, nauki oraz kultury i sztuki.

Poprzez odprowadzane podatki do samorządów lokalnych Spółka przyczynia się do rozwoju lokalnej infrastruktury, powstawania nowych miejsc pracy oraz poprawy komfortu życia społeczności lokalnych.

Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl.

 

RODO i cookies